صیقلی کردن با رنده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • dub
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صیقلی کردن با رنده

پیشنهاد و بهبود معانی