ضماد گذاشتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • plaster, poultice

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ضماد گذاشتن