ضماد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    za(e)maad
  • poultice
  • پزشکی plaster
  • داروسازی salve

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضماد