ضماد خردل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • mustard poultice, sinapism
  • sinapism
  • پزشکی mustard plaster

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)