غافل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghaafel
  • negligent, unaware, heedless

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غافل