غدیر خم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • [ festival celebrated on the occasion of Ali being appointedsuccessor of Mohammad, so-called because the event took place

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)