غدیر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • عید غدیر
 • فونتیک فارسی

  ghadir
 • اسم
  Eyd-e Ghadeer
  • - عید غدیر به خانه‌ی پدر و مادرم رفتیم.

  • - We go to my parents' on Eyd-e Ghadeer.
  • - عید غدیر مهمانی داریم.

  • - We'll have a party on Eyd-e Ghadeer.

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غدیر