غذا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghazaa
  • Food
  • عامیانه tuck-in, chow, grub

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غذا