مهمانی و خوشگذرانی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه celebrate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مهمانی و خوشگذرانی کردن

پیشنهاد و بهبود معانی