موزیک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • موسیقی
 • فونتیک فارسی

  moozik
 • اسم
  music
  • - وقتی دل و دماغ ندارم، دوست دارم موزیک گوش کنم.

  • - I love listening to music when I'm feeling down.
  • - موزیک کنسرت آنقدر بلند بود که گوش‌هایم زنگ می‌زد.

  • - The music at the concert was so loud that my ears were ringing.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد موزیک

لغات نزدیک موزیک

پیشنهاد و بهبود معانی