موشک کروز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • cruise missile
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موشک کروز

پیشنهاد و بهبود معانی