میزان افت گرما به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هواشناسی
  • lapse rate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی