پایان داستان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ادبیات
  • denouement
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پایان داستان

پیشنهاد و بهبود معانی