پرواز تماسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هوانوردی
  • contact flying
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرواز تماسی

پیشنهاد و بهبود معانی