پسرک! به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه buster
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پسرک!

پیشنهاد و بهبود معانی