پس همانده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دستگاه های صوتی و رادیو
  • high fidelity
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پس همانده

پیشنهاد و بهبود معانی