پشت سرهم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • running, together, progressive
  • عامیانه back-to-back
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پشت سرهم

پیشنهاد و بهبود معانی