پنهانی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    penhaani
  • concealment
  • عامیانه hush-hush
  • قدیمی huggermugger
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پنهانی

پیشنهاد و بهبود معانی