پنهانی تعقیب کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه tail
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پنهانی تعقیب کردن

پیشنهاد و بهبود معانی