پوست کنی از کسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه hiding
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوست کنی از کسی

پیشنهاد و بهبود معانی