پیشنمایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • portent, prognostication
  • forecast, projection
  • flash-forward
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی