پیشوایی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • lead
  • مجازی steer
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیشوایی کردن

پیشنهاد و بهبود معانی