پیشی گرفتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • better, excel, outclass, outdistance, outreach, outrival, outrun, outshine, outstrip, surpass, transcend
  • outstare
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیشی گرفتن

پیشنهاد و بهبود معانی