پیل نوری برقی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • فیزیک photoelectric cell
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیل نوری برقی

پیشنهاد و بهبود معانی