چستی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chosti
  • celerity, expedition, promptitude, prowess, verve
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چستی

لغات نزدیک چستی

پیشنهاد و بهبود معانی