چهار نعل رفتن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • gallop
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهار نعل رفتن

پیشنهاد و بهبود معانی