چکاندن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chekaandan
  • to cause to drop or trickle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چکاندن

لغات نزدیک چکاندن

پیشنهاد و بهبود معانی