ژرفنا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • (ادبی) مغاک، جای ژرف
  • فونتیک فارسی

    zharfnaa
  • اسم
    abyss, depth, deep, profundity, abysm

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژرفنا