ژرفی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • وابسته به ژرفا، عمقی
  • فونتیک فارسی

    zharfi
  • صفت
    pertaining to depth, in depth, deep

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)