ژرمانیم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • (شیمی) عنصر شبه فلزی سخت و غیر محلول در آب (نشان آن: Ge)
  • فونتیک فارسی

    zhermaaniyom
  • اسم
    germanium
  • شیمی germannium

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ژرمانیم