کابین فرماندهی فضاناو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فضانوردی
  • command module
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کابین فرماندهی فضاناو

پیشنهاد و بهبود معانی