کاهش قیمت ها به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بازرگانی
  • downside
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کاهش قیمت ها

پیشنهاد و بهبود معانی