کاکوتی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گیاهی علفی از تیره‌ی نعناییان
 • فونتیک فارسی

  kaakooti
 • اسم
  گیاه‌شناسی sweet-scented ziziphora
  • - رایحه‌ی کاکوتی فضای اتاق را پر کرده بود.

  • - The aroma of sweet-scented ziziphora filled the room.
  • - کاکوتی گیاهی مشهور است که در طب سنتی استفاده می‌شود.

  • - The sweet-scented ziziphora is a popular herb used in traditional medicine.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کاکوتی

پیشنهاد و بهبود معانی