کلرین دار کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • شیمی chlorinate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کلرین دار کردن

پیشنهاد و بهبود معانی