کننده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kanande
  • doer [rendering the English suffix er or or when the Persianverb is construed with]
  • digger
  • زن
  • trix_
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کننده

پیشنهاد و بهبود معانی