یاخته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    yaakhte
  • cell

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یاخته