ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Campo

ˈkæmpoʊ ˈkæmpəʊ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  campos

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  جغرافیا دشت مرتع، مرغزار (در آمریکای جنوبی با گیاهان چندساله‌ی پراکنده)
  • - We enjoyed picnicking in the campo, surrounded by wildflowers.
  • - ما از پیک‌نیک در مرغزار که توسط گل‌های وحشی احاطه شده بود، لذت بردیم.
  • - Farmers worked tirelessly in the campo, tending to their crops.
  • - کشاورزان به‌طور خستگی‌ناپذیر در مرغزار کار می‌کردند و از محصولات خود مراقبت می‌کردند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد campo

 1. noun
  Synonyms: haugh, haughland, steppeland

ارجاع به لغت campo

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «campo» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/campo

لغات نزدیک campo

پیشنهاد بهبود معانی