ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cautious

ˈkɑːʃəs ˈkɔːʃəs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more cautious
 • صفت عالی:

  most cautious

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective B2
  هوشیار، محتاط، مواظب
  • - Mehri is a cautious driver.
  • - مهری راننده‌ی محتاطی است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cautious

 1. adjective careful, guarded
  Synonyms: alert, all ears, cagey, calculating, chary, circumspect, considerate, discreet, forethoughtful, gingerly, hedging one’s bets, heedful, judicious, keeping on one’s toes, leery, on the lookout, playing it cool, playing safe, politic, provident, prudent, pussyfoot, safe, shrewd, taking it easy, taking it slow, tentative, thinking twice, vigilant, walking on eggs, wary, watchful, watching one’s step, watching out, with one’s eyes peeled
  Antonyms: careless, hasty, heedless, imprudent, incautious, rash, thoughtless, uncareful, unguarded, unobservant

ارجاع به لغت cautious

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cautious» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cautious

لغات نزدیک cautious

پیشنهاد بهبود معانی