فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fovea

ˈfoʊviə ˈfəʊviə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    گودال، حفره، فرورفتگی، (به‌معانی fossa مراجعه شود)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fovea

  1. noun Area consisting of a small depression in the retina containing cones and where vision is most acute
    Synonyms: fovea centralis

ارجاع به لغت fovea

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fovea» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fovea

لغات نزدیک fovea

پیشنهاد بهبود معانی