فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Gallon

ˈɡælən ˈɡælən
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    gallons

معنی

  • noun countable C1
    گالن، پیمان‌های برابر ۳/۷۸۵۳ لیتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد gallon

  1. noun United States liquid unit equal to 4 quarts or 3.785 liters
    Synonyms: imperial-gallon, 231 cubic inches, 3.7853 liters, tun, measure of capacity, liquid-measure, gal, four quarts, eight pints, congius

ارجاع به لغت gallon

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «gallon» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/gallon

لغات نزدیک gallon

پیشنهاد بهبود معانی