Go Without Saying

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    اظهر من‌الشمس بودن، واضح بودن، نیاز به گفتن نداشتن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک go without saying

پیشنهاد و بهبود معانی