فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jazzman

American: ˈdʒæzˌmæn British: ˈdʒæzˌmæn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    ( jazzist ) جاززن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jazzman

  1. noun A musician who plays or composes jazz music
    Synonyms: jazz musician

ارجاع به لغت jazzman

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jazzman» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jazzman

لغات نزدیک jazzman

پیشنهاد بهبود معانی