Lamaistic معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Adjective
    وابسته به کشیش بودایی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک lamaistic