Medi- معنی

  • (پیشوند) رجوع شود به: medio- (پیش از واکه می‌آید)
آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک آمریکایی

    ˈmedi
  • فونتیک بریتانیایی

    ˈmedi

لغات نزدیک medi-