Medevac معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Noun Adjective
    (آمریکا - ارتش: تخلیه‌ی زخمی‌ها از راه هوا) تهیدن، تخلیه‌ی هوایی
  • Noun Adjective
    وابسته به تهیدن، وابسته به هلی کوپتری که برای این کار به کار می‌رود

لغات نزدیک medevac