با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Take Off

American: ˈteɪˌkɒf British: ˈteɪˌkɒf
آخرین به‌روزرسانی:
 • noun A2
  (عامیانه) تقلید خنده آور، ادا درآوردن (take-off هم می‌گویند)
 • phrasal verb
  لباس درآوردن، کندن
 • phrasal verb
  ادای کسی را درآوردن
 • phrasal verb
  بلند شدن از زمین (هواپیما)
 • phrasal verb
  موفق شدن
 • phrasal verb
  عزیمت کردن، رفتن
 • phrasal verb
  کسر کردن، کاستن
 • phrasal verb
  غایب شدن (کار یا کلاس)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد take off

 1. verb leave; leave the ground
  Synonyms: ascend, bear, beat it, become airborne, begone, blast off, blow, clear out, decamp, depart, disappear, exit, get off, get out, go, go away, head, hightail, hit the road, hit the trail, lift off, light out, make, pull out, quit, scram, set out, shove off, soar, split, take to the air, vamoose, withdraw
  Antonyms: arrive, come, stay
 2. verb mock, satirize
  Synonyms: ape, burlesque, caricature, imitate, lampoon, mimic, parody, ridicule, send up, spoof, travesty
 3. phrasal verb Remove
 4. phrasal verb Imitate (often in a satirical manner)
 5. phrasal verb Leave the ground and begin flight; to ascend into the air
 6. phrasal verb Become successful (to flourish)
 7. phrasal verb Depart
 8. phrasal verb Quantify
 9. phrasal verb Absent oneself from work or other responsibility (especially with permission)

ارجاع به لغت take off

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «take off» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/take off

لغات نزدیک take off

پیشنهاد بهبود معانی