شوق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    shõgh

مترادف و متضاد شوق

  • strong desire, great interest, enthusiasm, delight, pleasure