غرامت پرداختن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • recompense

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک غرامت پرداختن