غراره کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • to rinse the mouth

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)