مستعمل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • کارکرده
 • فونتیک فارسی

  mosta'mal
 • صفت
  used, worn, old, well-worn, secondhand, worn-out, hand-me-down
  • - لباس مستعمل

  • - secondhand clothes
  • - صفحات کتاب مستعمل زرد شده بودند.

  • - The pages of the well-worn book were yellowed.
  • - او کت چرمی مستعملی پوشیده بود که از پدرش به او رسیده بود.

  • - He wore a well-worn leather jacket that had been passed down from his father.
 • مورد استعمال
 • فونتیک فارسی

  mosta'mal
 • صفت
  in common use, current
  • - ایمیل نوع معروفی از ارتباط است که در دنیای تجاری امروزه مستعمل است.

  • - Email is a popular form of communication that is in common use in the business world.
  • - فیسبوک و اینستاگرام برای به اشتراک گذاشتن عکس و برقراری ارتباط با دوستان مستعمل هستند.

  • - Facebook and Instagram are in common use for sharing photos and connecting with friends.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مستعمل

پیشنهاد و بهبود معانی